صفحه اصلی سایر اقلام رومیزی

هولدر پایه چوبی

هولدر پایه چوبی

 

جای CD و جای کاغذ یادداشت

جای CD و جای کاغذ یادداشت

 

پایه چسب چوبی فلزی ساده

پایه چسب چوبی فلزی ساده

 

پایه چسب چوبی فلزی فانتزی

پایه چسب چوبی فلزی فانتزی

 

جاقملی چوبی فلزی گرد

جاقملی چوبی فلزی گرد

 

جاقملی چوبی فلزی مربعی

جاقملی چوبی فلزی مربعی

 

جاقملی ایستاده

جاقملی ایستاده

 


پایه تقویم و جای خودکار

پایه تقویم و جای خودکار

 

جای پاکت

جای پاکت

 

جای کاغذ یادداشت

جای کاغذ یادداشت