صفحه اصلی مداد و اتود

اتود اونر (Owner)

  • در رنگ های مختلف با نوک  0.5  ، 0.7 و 0.9   میلی متر - Ergonomic Design  - ساخت کره
اتود اونر

 


اتود میکرو (Micro)

  • در رنگ های مختلف با نوک  0.5  ، 0.7 و 0.9   میلی متر - ساخت کره
اتود میکرو

 


اتود روترینگ تی (Rotring)

در رنگ های مختلف با نوک  0.5 ، 0.7 و 0.9   میلی متر - ساخت آلمان

اتود روترینگ

 


اتود روترینگ تیکی  (Rotring Tikky)

در رنگ های مختلف با نوک  0.5  ، 0.7 و 0.9   میلی متر با طراحی مخصوص جهت راحتی دست هنگام نوشتن - ساخت آلمان

 

 

اتود پلیکان (Pelikan)

 

در رنگ های مختلف با نوک  0.5  ، 0.7 و 0.9   میلی متر

اتود پلیکان

 

مداد فابر کاستل (Faber-Castell)

در دو رنگ قرمز  ، مشکی  (HB)
مداد فابر کاستل

 

مداد فابر کاستل پاکن دار (Faber-Castell)

مداد تمام مشکی فابر پاکن دار در رنگهای مختلف  (HB)
مداد فابر کاستل پاکن دار