صفحه اصلی غلط گیر

لاک غلط گیر قلمی یونی (Uni)

  • ساخت ژاپن - حاوی 8 میلی لیتر مایع غلط گیر

 

لاک غلط گیر قلمی یونی

 


لاک غلط گیر قلمی سی کلاس (C.Class)

  • ساخت ژاپن - حاوی 12 میلی لیتر مایع غلط گیر
لاک غلط گیر قلمی سی کلاس

 


لاک غلط گیر فرچه ای پلیکان (Pelikan)

لاک غلط گیر فرچه ای پلیکان

 


لاک غلط گیر فرچه ای کلاسیک (Classic)

لاک غلط گیر فرچه ای کلاسیک