صفحه اصلی میز همراه وایت بردی

میز تحریر وایت بردی

 • میز تحریر وایت بردی یا میز همراه وایت بردی
 • قابلیت تنظیم در 2 حالت اولیه و پنج حالت ثانویه جهت تنظیم شیب میز
 • میز مناسبی برای خواندن کتاب ، دروس تحصیلی و انجام تکالیف
 • محل قرار گرفتن لپ تاپ ، تبلت و ...
 • استفاده از آن به عنوان تخته وایت برد
 • موجود در دو سایز 70 * 50 و 60 * 40


 

میز تحریر کلاسیک

 • میز تحریر کلاسیک یا میز همراه کلاسیک
 • قابلیت تنظیم در 2 حالت اولیه و پنج حالت ثانویه جهت تنظیم شیب میز
 • میز مناسبی برای خواندن کتاب ، دروس تحصیلی و انجام تکالیف
 • محل قرار گرفتن لپ تاپ ، تبلت و ...
 • موجود در دو سایز 70 * 50 و 60 * 40


 

میز تحریر

 • میز مناسبی برای خواندن کتاب ، دروس تحصیلی و انجام تکالیف
 • محل قرار گرفتن لپ تاپ ، تبلت و ...
 • موجود در دو سایز 70 * 50 و 60 * 40