صفحه اصلی محصولات دستگاه کاغذ خرد کن
دستگاه کاغذ خرد کن

 

دستگاه کاغذ خرد کن اطلس مدل CC0540

   

 • ظرفیت : 5 برگ
 • سایز برش : 32×4
 • عرض دهانۀ ورودی : 220 میلیمتر ( A4 )
 • حجم سطل : 14 لیتر

دستگاه کاغذ خرد کن اطلس مدل CC0540

 

دستگاه کاغذ خرد کن اطلس مدل CC0640

 • ظرفیت : 6 برگ یا 1 کارت اعتباری
 • سایز برش : 9×3
 • عرض دهانۀ ورودی : 220 میلیمتر ( A4 )
 • حجم سطل : 3/14 لیتر

دستگاه کاغذ خرد کن اطلس مدل CC0640

 

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-1100

   

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-1100
 • دارای دو محفظه ورودی جهت CD و کارت اعتباری
 • تعداد ورودی کاغذ : 5 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری
 • سایز برش کاغذ : 20×4 میلیمتر
 • عرض دهانه ورودی کاغذ : 220 میلیمتر
 • قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی
 • سرعت برش در دقیقه : 2/6 متر
 • حجم مخزن : 15 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور : 150W
 • ابعاد : 385 × 185 × 330
 • وزن دستگاه : 6 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-2000

   

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-2000
 • دارای یک محفظه ورودی
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 8×2 میلیمتر
 • تعداد ورودی کاغذ : 7 برگ A4
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 220 میلیمتر ( A4 )
 • قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • حجم مخزن : 15 لیتر
 • قدرت موتور : 180W
 • ابعاد : 524 × 280 × 372
 • وزن دستگاه : 13.8 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-2100

   

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-2100
 • دارای دو محفظه ورودی جهت CD و کارت اعتباری
 • تعداد ورودی کاغذ : 7-6 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 2 میلیمتر
 • عرض برش سی دی : 8 میلیمتر
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 220 میلیمتر ( A4 )
 • قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف
 • سرعت برش در دقیقه : 3/1 متر
 • حجم مخزن : 16 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور 185W
 • ابعاد : 567 × 262 × 350
 • وزن دستگاه :15 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-2200

   

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-2200
 • دارای دو محفظه ورودی جهت CD و کارت اعتباری
 • تعداد ورودی کاغذ : 5 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 10×2 میلیمتر
 • عرض برش سی دی : 8 میلیمتر
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 220 میلیمتر ( A4 )
 • قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • حجم مخزن : 15 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور : 145W
 • ابعاد : 535 × 242 × 343
 • وزن دستگاه : 12 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-3200

   

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-3200
 • دارای دو محفظه ورودی جهت CD و کارت اعتباری
 • تعداد ورودی کاغذ : 6 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 2 میلیمتر
 • عرض برش سی دی : 8 میلیمتر
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 220 میلیمتر ( A4 )
 • قطع خودکار دستگاه هنگام تماس انگشتان به دهانه ورودی
 • سرعت برش در دقیقه : 3 متر
 • حجم مخزن : 16 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور : 185W
 • ابعاد : 570 × 262 × 350
 • وزن دستگاه : 14 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-3100

   

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-3100
 • دارای دو محفظه ورودی جهت CD و کارت اعتباری
 • تعداد ورودی کاغذ : 10-8 برگ A4
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 2 میلیمتر
 • عرض برش سی دی : 8 میلیمتر
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 230 میلیمتر
 • قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف
 • سرعت برش در دقیقه : 3/1 متر
 • حجم مخزن : 24 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور : 500W
 • ابعاد : 675 × 325 × 391
 • وزن دستگاه : 17 کیلوگرم

 

دستگاه کاغذ خرد کن REMO مدل C-5100

   

 • دستگاه کاغذ خردکن remo مدل C-5100
 • دارای یک محفظه ورودی (جهت کاغذ )
 • تعداد ورودی کاغذ : 25برگ A4
 • تعداد ورودی کاغذ : 16برگ A3
 • نوع برش کاغذ : پودری ریز
 • سایز برش کاغذ : 25×3 میلیمتر
 • عرض دهانۀ ورودی کاغذ : 310 میلیمتر
 • قابلیت خرد کردن سوزن ، کلیپس و CD
 • قابلیت برگشت کاغذ در صورت انصراف
 • سرعت برش در دقیقه : 5 متر
 • دارای تیغه ی برش فولادی یکپارچه
 • حجم مخزن : 76 لیتر
 • دارای محافظ حرارتی موتور
 • قدرت موتور : 1150W
 • ابعاد : 880 × 420 × 520
 • وزن دستگاه : 65 کیلوگرم