صفحه اصلی محصولات دستگاه صحافی
دستگاه صحافی

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل HP-5009A

 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5  میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)-46 سوراخ
 • قطر سوراخ 3.6 میلی متر
 • قابلیت پانچ 18 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ وعرض صحافی 300 میلیمتر
 • ابعاد 290*180*410 میلیمتر
 • وزن 6.5 کیلوگرم

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل HP-2009

 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6 میلیمتر (4:1)-53 سوراخ
 • قطر سوراخ 4 میلی متر
 • قابلیت پانچ 18 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ وعرض صحافی 330 میلیمتر
 • ابعاد 230*380*460 میلیمتر
 • وزن 15 کیلوگرم

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل HP-3009

 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6.35 میلیمتر(4:1)
 • 53 سوراخ و دارای تیغه های قابل حذف
 • قطر سوراخ 4 میلی متر
 • قابلیت پانچ 18 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ و عرض صحافی 330 میلی متر
 • ابعاد 230*380*460
 • وزن 13.2 کیلوگرم

 

دستگاه صحافی برقی فنر پلاستیکی oven مدل EB-20

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف و پانچ برقی
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 7 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8*3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • ابعاد 200*275*435 میلی متر
 • وزن 24.5 کیلو گرم

 

دستگاه صحافی برقی فنر فلزی مارپیچ oven مدل HP-2109A

 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 6 میلیمتر-49 سوراخ / 6.35 میلیمتر(4:1)-46 سوراخ
 • قطر سوراخ 3.6 میلی متر
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 250 برگ (25mm)و عرض صحافی 300 میلیمتر
 • ابعاد 290*180*410
 • وزن 5.1 کیلوگرم

 

دستگاه صحافی فنر فلزی و فنر پلاستیکی oven مدل HP-7588CW( دو کاره)

 • دستگاه صحافی دستی دوکاره مخصوص فنر های فلزی و پلاستیکی
 • دارای 34 تیغ مربع برای فنر فلزی و 21 تیغ مستطیلی برای فنر پلاستیکی
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر برای فنر فلزی و 14.3 میلیمتر برای فنر پلاستیکی
 • اندازه سوراخ ها 4*4 میلیمتر برای فنر فلزی و 8*3 میلیمتر برای فنر پلاستیکی
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمترفلزی ) و 500 برگ (فنر 51 میلیمتر پلاستیکی ) و عرض صحافی 300 میلیمتر
 • ابعاد 130*380*450 میلیمتر
 • وزن 15 کیلوگرم


 

دستگاه صحافی برقی فنر پلاستیکی oven مدل EB-30

 • دستگاه صحافی دستی-برقی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف و پانچ برقی
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 9 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8*3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 30 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 500 برگ
 • ابعاد 300*400*400 میلی متر
 • وزن 24 کیلو گرم


 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل YB-2108

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ 3:1
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر و عرض صحافی 300 میلیمتر
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • اندازه سوراخ ها 4*4 میلیمتر
 • ابعاد 150*250*370 میلی متر
 • وزن 5.5 کیلوگرم

 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل TD-1200R

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ  3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 7 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 4*4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • ابعاد 285*210*440 میلی متر
 • وزن 10 کیلوگرم


 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل TD-1500R

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ  3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 7 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 4*4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 15 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • ابعاد 360*260*465 میلی متر
 • وزن 10 کیلوگرم


 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل HP-5008

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ  3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 4*4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 18 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر ) و عرض صحافی 300 میلیمتر
 • ابعاد 180*320*430 میلی متر
 • وزن 6.8 کیلوگرم


 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل HP-3008

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل 2:1 و 3:1
 • دارای 40 تیغ قابل حذف 3:1 و 27 تیغ قابل حذف 2:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 4*4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر ) و 250 برگ (فنر 25.4 میلیمتر )
 • ابعاد 230*350*420 میلی متر
 • دسته و بدنه فلزی
 • وزن 15 کیلوگرم


 

دستگاه صحافی فنر فلزی oven مدل HP-2308

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های دوبل
 • دارای 34 تیغ قابل حذف 3:1
 • فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 2.5 تا 6.5 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 8.47 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 4*4 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا 120 برگ (فنر 14.3 میلیمتر )
 • ابعاد 250*400*500 میلی متر
 • وزن 11.8 کیلوگرم


 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-1201

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از3 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8*3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 12 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 120*220*380 میلیمتر
 • وزن 6 کیلوگرم


 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-1501

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8*3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 15 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 120*260*380 میلیمتر
 • وزن 6.5 کیلوگرم


 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-1501A21

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 6 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8*3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 15 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 120*260*380 میلیمتر
 • وزن 7 کیلوگرم


 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-2000

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 9 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8*3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 180*320*150 میلیمتر
 • وزن 11.5 کیلوگرم


 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-2501B21

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 9 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8*3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 25 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 250*400*430 میلیمتر
 • وزن 15 کیلوگرم


 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-2011B21

 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 21 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 9 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8*3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 220*320*430 میلیمتر
 • وزن 13 کیلوگرم


 

دستگاه صحافی فنر پلاستیکی oven مدل SD-2021B24


 • دستگاه صحافی دستی مخصوص فنر های پلاستیکی
 • دارای 24 تیغ قابل حذف
 • قابلیت تنظیم فاصله سوراخ ها از کناره صفحه از 3 تا 9 میلیمتر
 • فاصله سوراخ ها 14.3 میلیمتر
 • اندازه سوراخ ها 8*3 میلیمتر
 • قابلیت پانچ 20 برگ تحریر در هر مرحله
 • قابلیت صحافی تا فنر های 30 میلیمتر دایره ای و 50 میلیمتر بیضوی
 • ابعاد 230*400*530 میلیمتر
 • وزن 18 کیلوگرم