صفحه اصلی محصولات منگنه صحافی

 

جهت مشاهده محصولات بیشتر و کامل تر به سایت جدید پارس تحریر مراجعه کنید .

دستگاه منگنه کاغذ

 

منگنه ظرفیت بالای کانگورو HD 23 S 20 FL

 • بدنه کاملا فلزی با مکانیزم تغذیه از جلو
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • پایه ضد سر خوردن
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6, 23/8-H, 23/10-H, 23/13-H, 23/15-H, 23/17-H, 23/20-H

 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 170 ورق - 16 میلیمتر
منگنه ظرفیت بالای کانگورو HD 23 S 20 FL

 

منگنه ظرفیت بالای کانگورو HD 24 S 10

 • بدنه کاملا فلزی با مکانیزم تغذیه از عقب
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • سایز سوزن های مناسب :

24/6, 24/8, 24/10

 • ظرفیت سوزن : 50 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 70 ورق - 7 میلیمتر
منگنه ظرفیت بالای کانگورو  HD 24 S 10

 

منگنه ظرفیت بالای کانگورو DS 12 S 17

 • بدنه آلومینیومی به همراه دسته آهنی
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6, 23/8-H, 23/10-H, 23/13-H, 23/15-H, 23/17-H

 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 140 ورق - 13 میلیمتر
منگنه ظرفیت بالای کانگورو  DS 12 S 17

 

منگنه ظرفیت بالای کانگورو DS 23 S 13 QL

 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6, 23/8-H, 23/10-H, 23/13-H

 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 100 ورق
منگنه ظرفیت بالای کانگورو  DS 23 S 13 QL

 

منگنه ظرفیت بالای کانگورو DS 23 S 15 FL

 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • تغذیه از جلو
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6, 23/8-H, 23/10-H, 23/13-H, 23/15-H

 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 120 ورق
منگنه ظرفیت بالای کانگورو  DS 23 S 15 FL

 

منگنه ظرفیت بالای کانگورو HD 23 L 17

 • بدنه تمام فلزی
 • بدنه کشیده جهت انجام صحافی دفتر
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6, 23/8-H, 23/10-H, 23/13-H, 23/15-H, 23/17-H

 • ظرفیت سوزن : 200 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 140 ورق - 13 میلیمتر
منگنه ظرفیت بالای کانگورو   HD 23 L 17

 

منگنه ظرفیت بالای کانگورو 12FL - 20

 • بدنه تمام فلزی با اهرم بلند جهت عملکرد راحت
 • مکانیزم تغذیه از جلو
 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 250 میلیمتر
 • قفل تنظیم کاغذ جهت تعیین محل منگنه
 • سندان قابل چرخش برای سایز های متفاوت سوزن منگنه
 • قسمت زیرین ضد لغزش
 • ظرفیت منگنه 200 برگ در یک مرحله
 • ظرفیت مخزن سوزن 100 عدد

سایز سوزن های مناسب : 6/23 ، 8/23 ، 10/23 ، 13/23 ، 15/23 ، 17/23 ، 20/23


 

منگنه ظرفیت بالای اسکربا skre117/120lang

 • بدنه تمام فلزی با اهرم بلند جهت عملکرد راحت
 • مکانیزم تغذیه از جلو
 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 250 میلیمتر
 • قفل تنظیم کاغذ جهت تعیین محل منگنه
 • سندان قابل چرخش برای سایز های متفاوت سوزن منگنه
 • قسمت زیرین ضد لغزش
 • ظرفیت منگنه 200 برگ در یک مرحله
 • ظرفیت مخزن سوزن 100 عدد

سایز سوزن های مناسب : 6/23 ، 8/23 ، 10/23 ، 13/23 ، 15/23 ، 17/23 ، 20/23

جهت مشاهده فیلم محصول کلیک کنید .

دستگاه منگنه وسط زن اسکربا skrebba 117/120lang


 

منگنه ظرفیت بالای KW مدل 50SAN

 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 65 میلیمتر
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • ظرفیت منگنه 100 برگ در یک مرحله
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6 ، 23/8 ، 23/10 ، 23/13

 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ابعاد دستگاه : 185*66*285 میلیمتر

 

 

منگنه ظرفیت بالای KW مدل 50LCN

 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 70 میلیمتر
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • ظرفیت منگنه 210 برگ در یک مرحله
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6 ، 23/8 ، 23/10 ، 23/13 ، 23/15 ، 23/17 ، 23/20 ، 23/23

 • ظرفیت سوزن : 200 عدد سوزن
 • ابعاد دستگاه : 245*90*300 میلیمتر

 

منگنه ظرفیت بالای KW مدل 5003

 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 70 میلیمتر
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • ظرفیت منگنه 210 برگ در یک مرحله
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6 ، 23/8 ، 23/10 ، 23/13 ، 23/15 ، 23/17 ، 23/20 ، 23/23

 • ظرفیت سوزن : 200 عدد سوزن
 • ابعاد دستگاه : 266*95*355 میلیمتر

 

منگنه ظرفیت بالای KW مدل 5000

 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی نرم روی دسته
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 250 میلیمتر
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • ظرفیت منگنه 210 برگ در یک مرحله
 • سایز سوزن های مناسب :

23/6 ، 23/8 ، 23/10 ، 23/13 ، 23/15 ، 23/17 ، 23/20 ، 23/23

 • ظرفیت سوزن : 200 عدد سوزن
 • ابعاد دستگاه : 260*110*472 میلیمتر

 

منگنه ظرفیت بالای MAX مدل 12N13

 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 60 میلیمتر
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • ظرفیت منگنه 110 برگ در یک مرحله
 • ساخت کشور ژاپن
 • سایز سوزن های مناسب :

1213FA-H ،1210FA-H

 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ابعاد دستگاه : 85*185*325 میلیمتر

 

منگنه ظرفیت بالای MAX مدل 12N17

 • بدنه فلزی با پوشش پلاستیکی
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 68 میلیمتر
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • ظرفیت منگنه 135 برگ در یک مرحله
 • ساخت کشور ژاپن
 • سایز سوزن های مناسب :

1217FA-H ، 1215FA-H ،1213FA-H ،1210FA-H

 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ابعاد دستگاه : 90*215*390 میلیمتر

 

منگنه ظرفیت بالای MAX مدل 12L17

 • بدنه تمام فلزی با مکانیزم تغذیه سریع
 • قابلیت انجام منگنه وسط جزوات تا عمق 250 میلیمتر
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • قسمت سندان دوار به منظور استفاده از سوزن های مختلف
 • پایه لاستیکی جهت جلوگیری از ایجاد خط و خش روی میز
 • ظرفیت منگنه 160 برگ در یک مرحله
 • ساخت کشور ژاپن
 • سایز سوزن های مناسب :

1217FA-H ، 1215FA-H ،1213FA-H ،1210FA-H

 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ابعاد دستگاه : 118*280*518 میلیمتر

 

منگنه دستی نمره 10 کانگورو HP-100

 • بدنه تمام فلزی با روکش کروم
 • بانجام عمل منگنه زنی با کمترین نیروی دست
 • قسمت سندان دوار
 • مناسب برای دفاتر و فروشگاه
 • سایز سوزن های مناسب :

سوزن نمره 10

 • ظرفیت سوزن : 150 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 20 ورق
منگنه دستی نمره 10 کانگورو HP-100

 

منگنه دستی نمره 24/6 کانگورو HP-435

 • بدنه تمام فلزی با روکش کروم
 • بانجام عمل منگنه زنی با کمترین نیروی دست
 • قسمت سندان دوار
 • مناسب برای دفاتر و فروشگاه
 • سایز سوزن های مناسب :

24/6-24/8, 26/6-26/8

 • ظرفیت سوزن : 150/210 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 30/40 ورق
منگنه دستی نمره 24/6 کانگورو HP-435

 

منگنه ظرفیت بالای راپید HD 210

 • بدنه تمام فلزی
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • سایز سوزن های مناسب :

9/8-24 + 23/8-24

 • ظرفیت دستگاه : 210 ورق
منگنه ظرفیت بالای راپید   HD 210

 

منگنه ظرفیت بالای راپید HD 70

 • بدنه تمام فلزی
 • راهنمای تنظیم ورق با قفل
 • سایز سوزن های مناسب :

9/8-10 + 23/8-10

 • ظرفیت دستگاه : 70 ورق
منگنه ظرفیت بالای راپید   HD 70

 

 

 
تلگرام پارس تحریر

به کانال تلگرام ما بپیوندید

 

جهت مشاهده فیلم تخته وایت برد شیشه ای مگنتی کلیک کنید .

 

 

 

جهت مشاهده فیلم تخته وایت برد جدید پارس کلیک کنید .

 

 

 

سایت جدید فروشگاه پارس تحریر

 

سایت جدید فروشگاه پارس تحریر

www.parstah.com

 

www.parstahrir.ir

 • راهنمای تنظیم ورق با قفل

 

مطالب مرتبط :

منگنه صحافی - منگنه ظرفیت بالا - منگنه وسط زن - دستگاه منگنه صحافی - ماشین منگنه - منگنه - خرید منگنه صحافی - فروش منگنه صحافی - قیمت منگنه صحافی ـ ماشین دوخت صحافی - دستگاه منگنه - دستگاه منگنه کتاب - دستگاه منگنه جزوه ، دفتر ، کاتالوگ ، کتاب و سایر اوراق کاغذی - منگنه صحافی مکس MAX - منگنه صحافی اسکربا skrebba - منگنه صحافی کانگورو kangoro - منگنه صحافی KW - دستگاه منگنه قدرتی ( خیلی قوی ) - دستگاه منگنه صحافی وسط زن